Käytämme evästeitä parantaaksemme kokemustasi verkkosivustoillamme. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja liikkumalla sillä hyväksyt tämän. Yksityiskohtaista tietoa evästeiden käytöstä tällä verkkosivustolla on "Tietosuojakäytänne"

OSTOSÄÄNNÖT

Säännöt koskien tavaroiden ostamista ja myymistä verkkokaupassa www.superbox.fi

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Tässä osto- ja myyntisopimuksessa (jäljempänä 'sopimus') määritellään verkkokaupasta www.superbox.fi tuotteita hankkivan henkilön (jäljempänä 'ostaja') ja Superbox, UAB:n (jäljempänä 'myyjä') keskinäiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, kun ostaja ostaa tuotteita verkkokaupasta. Ostaessaan tavaroita verkkokaupasta Ostaja hyväksyy seuraavat säännöt.

1.2. Nämä säännöt ja niihin liitetyt tietosuojaselosteet, jotka ovat sääntöjen erottamaton osa, ovat osapuolia sitova oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet, vastuu, ehdot ja menettelytavat tavaroiden ostamiseksi, maksamiseksi, toimittamiseksi ja palauttamiseksi superbox.fi:ssä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa, muuttaa tai täydentää näitä sääntöjä milloin tahansa ottaen huomioon lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Muutokset astuvat voimaan julkaisuhetkestä alkaen kaikkien niiden julkistamisen jälkeen tehtyjen kauppojen osalta, joten ostajan on suositeltavaa tutustua sääntöihin jokaisen oston yhteydessä. Ostaessaan osoitteesta www.superbox.fi ostaja noudattaa tilauksen tekohetkellä voimassa olevia sääntöjä.

2. OSTO- JA MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN

2.1. Ostajan ja Myyjän välinen osto- ja myyntisopimus (jäljempänä 'sopimus') katsotaan tehdyksi siitä hetkestä alkaen, kun ostaja tekee tavaroita koskevan tilauksen hyväksymällä verkkokaupan säännöt ja maksaa tavarat.

2.2. Sopimuksen tekemisen jälkeen ostajan tilauksessa ilmoitettu tavaravalikoima, sen määrä, hinta, toimitusaika ja muut ehdot tulevat ostajan ja myyjän kannalta sitoviksi, ja niitä voidaan muuttaa vain näissä säännöissä määrätyn menettelyn mukaisesti.

2.3. Jokainen ostajan ja myyjän välillä tehty sopimus tallennetaan myyjän tietokantaan.

3. OSTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita verkkokaupasta näissä säännöissä ja muissa verkkokaupan tieto-osioissa esitetyn menettelyn mukaisesti.

3.2. Ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä Myyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelimeen saadakseen lisätietoja (tiedot ovat saatavilla verkkosivustolla kohdassa Yhteystiedot).

3.3. Ostajalla on oikeus peruuttaa E-Storen kanssa tehty tavaroita koskeva sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle kirjallisesti (sähköpostitse ja ilmoittamalla tuote, jonka hän aikoo palauttaa, sekä sen tilausnumero) viimeistään 14 arkipäivän kuluessa tuotteen toimituspäivästä. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus Myyjän kanssa vain, jos tuote on hyvälaatuinen, se ei ole vahingoittunut eikä sen ulkonäkö ole olennaisesti muuttunut. Jos tavara on laadukas, ostajan on paitsi maksettava, myös järjestettävä tavaran palautus. Vain avaamattomat pakkaukset voidaan palauttaa.

3.4. Rekisteröityessään verkkokauppaan www.superbox.fi ostaja sitoutuu antamaan oikeat tiedot itsestään (täydellinen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ja/tai yrityksen tiedot (yrityksen nimi, osoite, yritystunnus, arvonlisäverotunnus).

3.5. Rekisteröitymällä verkkokauppaan ja tilaamalla tavaroita ostaja sitoutuu säilyttämään kirjautumistietonsa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Mikäli Ostaja kadottaa kirjautumistietonsa, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä Myyjälle Yhteystiedot-osiossa määritellyllä viestintävälineellä. Myyjä ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista, jotka suoritetaan ostajan kirjautumistietoja käyttäen.

3.6. Jos ostajan rekisteröintilomakkeessa annetut tiedot muuttuvat, tulee hänen päivittää ne välittömästi.

3.7. Jos ostaja kieltäytyy tavaran toimituksen aikana hyväksymästä tavaraa ilman painavia syitä, ostajan on Myyjän pyynnöstä maksettava tavaran toimituskustannukset.

3.8. Käyttäessään verkkokauppaa ostaja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä eikä rikkomaan Liettuan tasavallan lakeja.

3.9. Ostaja on vastuussa tuotteesta, jos se on vahingoittunut, epämuodostunut tai muuten menettänyt toimintakykynsä tai esteettisen ulkonäkönsä vääränlaisten varastointiolosuhteiden vuoksi (esimerkiksi liian korkean tai liian alhaisen ilmankosteuden tai väärän ilman lämpötilan vuoksi).

3.10. Ostaja hyväksyy, että hänen tietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite ja/tai yrityksen nimi, osoite, yritystunnus, arvonlisäverotunniste) kerätään ja niitä käytetään ostajan tekemien tavaroiden ja palvelujen tilausten käsittelyyn.

3.11. Ostaja ottaa täyden vastuun tuotteiden (pakkausten) plagioinnista ja tavaramerkkien luvattomasta käytöstä tuotteiden (pakkausten) suunnittelussa.

3.12. Ostaja sitoutuu huolehtimaan kaikista tarvittavista luvista ja suostumuksista, jotta hän ei loukkaa tekijänoikeuksia tai tavaramerkkien käyttöoikeuksia, ja hän on vastuussa tekijänoikeuksia ja niiden suojaa sekä tavaramerkkien suojaa koskevien lakien noudattamisesta ja niistä aiheutuvista seurauksista.

3.13. Ostaja antaa Myyjälle oikeuden käyttää tuotteita esimerkkeinä tuotteiden esittelyssä ja julkaisussa verkkokaupassa.

4. MYYJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1. Myyjä sitoutuu siihen, että Ostaja voi käyttää asianmukaisesti Verkkokaupan palveluja, joiden toimintaedellytykset on määritelty näissä säännöissä.

4.2. Jos ostaja yrittää jollakin tavalla loukata verkkokaupan toiminnan vakautta, tietoturvaa tai rikkoo muita Liettuan tasavallan säännöissä ja säädöksissä ostajalle asetettuja velvoitteita, myyjällä on oikeus peruuttaa ostajan rekisteröinti välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta tai rajoittaa muulla tavoin hänen mahdollisuuttaan käyttää verkkokauppaa.

4.3. Myyjä sitoutuu kunnioittamaan Ostajan oikeutta yksityisyyden suojaan Ostajan henkilötietojen osalta, jotka on määritelty verkkokaupan rekisteröintilomakkeessa.

4.4. Myyjä sitoutuu myymään tavaroita, jotka täyttävät Liettuan tasavallan säädösten vaatimukset. Myytävien tavaroiden on oltava korkealaatuisia, niiden välittömän käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön soveltuvia, asianmukaisesti pakattuja ja merkittyjä.

4.5. Jos Myyjää pyydetään valmistamaan tavarat Ostajan toimittaman graafisen suunnittelun (painatuksen) projektin tai rakenneratkaisun mukaisesti, Myyjä ei ole vastuussa tuotteissa (pakkauksissa) olevista virheistä, jotka johtuvat Ostajan toimittamista pohjapiirroksista ja piirustuksista.

4.6. Myyjä ei ole vastuussa tekijänoikeusrikkomuksista, tavaramerkkien väärinkäytöstä tai pakkausten plagioinnista.

5. TAVAROIDEN TOIMITTAMINEN

5.1. Ostaja sitoutuu tavaroita tilatessaan ilmoittamaan tavaroiden tarkan toimitusosoitteen.

5.2. Ostajan on otettava tavarat vastaan henkilökohtaisesti. Jos ostaja ei voi ottaa tavaroita vastaan henkilökohtaisesti, mutta tavarat on toimitettu ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, ostajalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia toimitetuista tavaroista väärälle henkilölle.

5.3. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tilaamat tavarat ostajan ilmoittamaan osoitteeseen.

5.4. Myyjä toimittaa tavarat ostajalle tavaran kuvauksissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot ovat alustavia, lisäksi niitä ei sovelleta tapauksissa, joissa haluttua tavaraa ei ole saatavilla Myyjän varastossa ja Ostajalle ilmoitetaan tilatun tavaran puutteesta. Ostaja hyväksyy myös sen, että poikkeustapauksissa tavaroiden toimitus voi viivästyä Myyjästä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Tällöin Myyjä sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä Ostajiin ja sopimaan tavaroiden toimitusehdoista.

5.5. Myyjä vapautetaan kaikissa tapauksissa vastuusta tavaroiden toimitusehtojen rikkomisesta, jos tavaroita ei toimiteta ostajalle tai niitä ei toimiteta ajoissa ostajan virheestä tai myyjästä riippumattomista syistä.

5.6. Ostajan on kaikissa tapauksissa ilmoitettava välittömästi Myyjälle, jos paketti on murskaantunut tai pakkaus on muuten vahingoittunut, jos paketti sisältää ei-toivottua tavaraa tai väärän määrän, puutteellista tavaraa.

5.7. Kaikissa tapauksissa, jos ostaja huomaa toimituksen yhteydessä pakkauksen rikkoutuneen tai vahingoittuneen, hänen on merkittävä huomautuksensa kuriirin toimittamaan pakettilähetysasiakirjaan tai laadittava erillinen raportti näistä rikkoutumisista tai vahingoista. Ostajan on tehtävä tämä kuriirin läsnä ollessa. Tällaisten toimien puuttuessa myyjä vapautuu vastuusta ostajaa kohtaan tavaran vahingoittumisesta, joka liittyy pakkauksen vaurioitumiseen, josta ostaja ei ole ilmoittanut kuriirin lähettämässä paketin toimitusasiakirjassa.

6. OSAPUOLTEN VASTUU

6.1. Ostaja on vastuussa virheellisten tietojen antamisesta verkkokaupassa ja niiden seurauksista.

6.2. Ostaja on vastuussa verkkokauppaan kirjautumistietojen tallentamisesta, ja jos ostaja siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, ostaja vastaa myös näiden kolmansien osapuolten toimista.

6.3. Ostaja on vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tavaroita ei käytetä ohjeiden tai muiden Liettuan tasavallan lainsäädännössä vahvistettujen turvallisuusvaatimusten ja käyttömenettelyn mukaisesti.

6.4. Vahingon sattuessa syyllisen osapuolen on korvattava aiheutunut vahinko.

7. LOPPUSÄÄNNÖKSET

7.1. Ostajan ja myyjän väliseen suhteeseen sovelletaan Liettuan tasavallan lakeja.

7.2. Kaikki erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluin, ja jos sovintoratkaisuun ei päästä, riidat ratkaistaan Liettuan tasavallan säädöksissä säädetyn menettelyn mukaisesti.